# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-516 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  36  cm.

ความสูง :   3 m.