# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-517 ยอ

ชื่อต้นไม้ :  ยอ

เส้นรอบวง :  29  cm.

ความสูง :   4.27  m.