# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-523 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  37  cm.

ความสูง :   5.95  m.