# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-524 มะนาว

ชื่อต้นไม้ :  มะนาว

เส้นรอบวง :  20  cm.

ความสูง :   2.28  m.