# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-529 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  31  cm.

ความสูง :   1.60  m.