# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-530 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  54  cm.

ความสูง :   10.33  m.