# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-531 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  44  cm.

ความสูง :   5.59  m.