# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-537 โมก

ชื่อต้นไม้ :  โมก

เส้นรอบวง : 43  cm.

ความสูง :  3.05 m.