# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-538 มะขามเทศ

ชื่อต้นไม้ :  มะขามเทศ

เส้นรอบวง : 77 cm.

ความสูง :  6.47 m.