# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-541 ตะขบ

ชื่อต้นไม้ :  ตะขบ

เส้นรอบวง :  110  cm.

ความสูง :  7.21 m.