# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-544 มะกรูด

ชื่อต้นไม้ :  มะกรูด

เส้นรอบวง : 40 cm.

ความสูง :  3.49 m.