# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-548 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง : 140  cm.

ความสูง :  9.52 m.