# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-553 มะยม

ชื่อต้นไม้ :  มะยม

เส้นรอบวง :  25  cm.

ความสูง :  2.69 m.