# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-554 มะยม

ชื่อต้นไม้ :  มะยม

เส้นรอบวง : 29  cm.

ความสูง :  3.85 m.