# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-559 ลิ้นจี่

ชื่อต้นไม้ :  ลิ้นจี่

เส้นรอบวง : 25  cm.

ความสูง :  6.51 m.