# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-560 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง : 17  cm.

ความสูง :  6.51 m.