# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-562 มะกอก

ชื่อต้นไม้ :  มะกอก

เส้นรอบวง :  110 cm.

ความสูง : 18.25 m.