# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-566 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  47 cm.

ความสูง : 5.75 m.