# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-568 หมาก

ชื่อต้นไม้ :  หมาก

เส้นรอบวง :  57 cm.

ความสูง : 12.45 m.