# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-569 มะรุม

ชื่อต้นไม้ :  มะรุม

เส้นรอบวง :  39 cm.

ความสูง : 6.94 m.