# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-573 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  18 cm.

ความสูง : 4.72 m.