# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-574 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  75 cm.

ความสูง : 4.27 m.