# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-576 ชมพู่

ชื่อต้นไม้ :  ชมพู่

เส้นรอบวง :  44 cm.

ความสูง : 6.75 m.