# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-579 หมาก

ชื่อต้นไม้ :  หมาก

เส้นรอบวง :  43 cm.

ความสูง : 4.27 m.