# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-23 ปาล์ม

ชื่อต้นไม้ :  ปาล์ม

เส้นรอบวง :   52cm.

ความสูง :  4.33 m.