# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-46

 

ชื่อต้นไม้ :  

เส้นรอบวง : 90cm.

ความสูง : 5.88  m.