# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-54

 

ชื่อต้นไม้ :  

เส้นรอบวง : 46  cm.

ความสูง : 6.30  m.