# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-91ปาริชาติ

 

ชื่อต้นไม้ :  ปาริชาติ

เส้นรอบวง :          121                   cm.

ความสูง :           6.18                       m.