# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-158ชมพู่

ชื่อต้นไม้ :  ชมพู่

เส้นรอบวง :       68                      cm.

ความสูง :               8.14                   m.