# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-159มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :          160                   cm.

ความสูง :                    5.22              m.