# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-163มะขาม

ชื่อต้นไม้ :  มะขาม

เส้นรอบวง :          65                   cm.

ความสูง :           12.44                       m.