# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-165สะเดา

ชื่อต้นไม้ :  สะเดา

เส้นรอบวง :           41                  cm.

ความสูง :              5.22                    m.