# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-166มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :               50              cm.

ความสูง :              7.69                    m.