# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-168มะเฟือง

ชื่อต้นไม้ :  มะเฟือง

เส้นรอบวง :            48                 cm.

ความสูง :             5.07                     m.