# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-171มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :          58                   cm.

ความสูง :                  8.14                m.