# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-172มะขามป้อม

ชื่อต้นไม้ :  มะขามป้อม

เส้นรอบวง :                  62           cm.

ความสูง :                          11.14        m.