# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-174มะยม

ชื่อต้นไม้ :  มะยม

เส้นรอบวง :        51                     cm.

ความสูง :                5.43                  m.