# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-175กระท้อน

ชื่อต้นไม้ :  กระท้อน

เส้นรอบวง :      55                       cm.

ความสูง :              7.46                    m.