# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-179ชะมวง

ชื่อต้นไม้ :  ชะมวง

เส้นรอบวง :       57                      cm.

ความสูง :             7.90                     m.