# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-180ตะแบก

ชื่อต้นไม้ :  ตะแบก

เส้นรอบวง :       20                      cm.

ความสูง :               2.10                   m.