# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-181ปีป

ชื่อต้นไม้ :  ปีป

เส้นรอบวง :           47                  cm.

ความสูง :              5.58                    m.