# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-186หมาก

ชื่อต้นไม้ :  หมาก

เส้นรอบวง :        80                     cm.

ความสูง :                9.58                  m.