# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-188หมาก

ชื่อต้นไม้ :  หมาก

เส้นรอบวง :         42                    cm.

ความสูง :           8.94                       m.