# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-189มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :            60                 cm.

ความสูง :                    6.33              m.