# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-191หมาก

ชื่อต้นไม้ :  หมาก

เส้นรอบวง :        48                     cm.

ความสูง :                5.43                  m.