# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-192หมาก

ชื่อต้นไม้ :  หมาก

เส้นรอบวง :      48                       cm.

ความสูง :              5.43                    m.