# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-193มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :                50cm.

ความสูง :                   6.66               m.