# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-194ตะโก

ชื่อต้นไม้ :  ตะโก

เส้นรอบวง :          50                   cm.

ความสูง :                  5.33                m.