# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-196หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :            60                 cm.

ความสูง :            10.30                      m.