# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-199สิก

ชื่อต้นไม้ :  สิก

เส้นรอบวง :    120                         cm.

ความสูง :              23.14                    m.